U svrhu unaprijeđenja prodaje i razvoja izdavačke djelatnosti, Zagrebačka naklada je donijela strateški plan:

Sve veći zahtjevi na tržištu i u poslovnom okruženju zahtijevaju pomnije planiranje budućih poteza svakog poslovnog subjekta. Zagrebačka naklada je od samog početka tržišno orijentirana, i ovakvo urušavanje tržišta knjiga kojem smo svjedoci posljednjih mjeseci tražili su izradu kvalitetnog strateškog plana kako bi se prebrodile trenutne teškoće i nastavio kontinuirani razvoj nakladničke kuće. Zato smo donijeli trogodišnji strateški plan za razdoblje 2017.-2020.

 

Radna skupina

Oformljena je radna skupina – direktor Krešimir Maligec i prokurist Zdenko Vlainić koja je u roku od dva tjedna predočila nacrt plana ostalim zaposlenicima kako bi oni prije konačne verzije mogli dati svoje prijedloge i primjedbe, od kojih je dio uvažen. Krešimir Maligec je izradio pravno-financijski dio, a Zdenko Vlainić nakladničko-razvojni. Ostali su zaposlenici prema potrebi prikupljali dokumentaciju, a knjigovodstvene podatke osigurao je vanjski suradnik, tvrtka Didi-prom.

O tvrtki

Zagrebačka naklada osnovana je 1993. s ciljem objavljivanja knjiga u malom formatu u mekom uvezu, čija niža cijena ne bi bila ostvarena na štetu kvalitete. Vremenom je došlo do većih pomaka na tržištu knjiga, ali od osnovne ideje izdavanja od poznatih pa do hrvatskim čitateljima potpuno nepoznatih, a kvalitetnih stranih autora nismo odustali. Promijenio se samo format i uvez. Do danas je tiskano preko četiri stotine naslova, a među autorima koji su objavljeni nalaze se svjetski poznati pisci i nobelovci. Surađujemo s izvrsnim prevoditeljima, tako da djela stranih autora što vjernije približimo publici. Iako je prije krize objavljivano i preko trideset naslova godišnje, broj naslova se sada ustalio na petnaest do osamnaest. Iako smo prema klasifikaciji mali poduzetnici, prema broju objavljenih naslova svrstavamo se u srednje velike nakladnike. To ostvarujemo iznimnim radom i zalaganjem svih zaposlenika i stalnom težnjom za boljom organizacijom rada i optimalizacijom troškova.

Vizija

Naša izdanja dostupna u svakom dijelu Republike Hrvatske, po pristupačnoj cijena uz zadržavanje dostignutih standarda kvalitete sadržaja i tehničke opremljenosti knjiga. Paralelno objavljivanje svih naslova u tiskanom i elektroničkom formatu. Prezentiranje svih knjiga na nacionalnim, regionalnim i važnijim međunarodnim sajmovima i snažniji prodor na regionalno tržište.

Misija

Stvaranje novih čitatelja, podizanje svijesti o važnosti čitanja u svim društvenim i dobnim skupinama, i objavljivanje djela novih i neafirmiranih autora, prvenstveno domaćih u zapostavljenim žanrovima.

Nagrađeni autori i prevoditelji

Objavili smo niz nagrađenih domaćih i stranih autora, od dobitnika Nobelove nagrade za književnost (H. Hesse, H. Böll, B. Russell, S. Lagerlöf) do hrvatskih priznanja (M. Benini, V. Devide, P. Raos, A. Žiljak, S. Petriška, Z. Vlahović, D. Brozović, V. Spirin, S. Petrovski). Redovno surađujemo s prevoditeljima, dobitnicima stručnih nagrada (M. Tančik, M. Maras, M. Telećan, T. Maroević).

Suradnja s ustanovama

Goethe institut
Francuski ured za kulturnu suradnju
Sverige Institut
Nizozemski institut za pomoć prijevodima
Traduki fond
Michail Prokhorov Foundation.
Filozofski fakultet u Zagrebu
Povijesni muzej u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije

Suradnja s jedinicama državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo kulture RH,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Grad Zagreb

Članstvo u strukovnim udrugama

Zajednica nakladnika i knjižara pri HGK
Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA

Načela i ključne vrijednosti

Načela društveno odgovornog poslovanja se primjenjuju u nakladničkoj kući od njezinog osnivanja. Suradnja s užom zajednicom na području gdje je sjedište tvrtke, briga o zaposlenicima, briga o okolišu, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, donacije knjiga.

Načela poslovanja:

– zakonitost
– poslovna etika
– dobro upravljanje
– transparentnost
– društveno odgovorno poslovanje

Ključne vrijednosti:

– promicanje kvalitetnih domaćih i stranih autora
– poticanje pisanja
– poticanje čitanja
– promicanje različitosti i multikulturalnosti
– njegovanje pozitivnog odnosa sa svim sudionicima u procesu objavljivanja knjiga: vlastitih zaposlenika, autora, agenata, prevoditelja, ilustratora, tiskara, grafičkih urednika, lektora i korektora, informatičara
– njegovanje suradnje sa svim sudionicima procesa prezentacije i distribucije knjiga: knjižarima, knjižničarima, novinarima

Analiza tržišta

Knjiga je specifičan proizvod koji uz svoju tržišnu ima društvenu i kulturnu vrijednost. Kako su ta dva vida knjige često u raskoraku, moramo pronaći način da se na tržištu mogu plasirati i strogo tržišno orijentirana djela i visokovrijedni naslovi, i kako bi prodaja jednih pomagala i poticala prodaju drugih.
Naš nakladnički program obuhvaća niz žanrova, pa imamo čitatelje iz svih dobnih skupina i različite razine obrazovanja. Većina kupaca je u većim gradskim središtima, što je razumljivo s obzirom na dostupnost knjiga.
Knjige su se prodavale u knjižarama, na kioscima, u trgovačkim centrima, putem interneta i na sajmovima. Propašću većih knjižarsko-nakladničkih lanaca i dijela trgovačkih centara, kao i blokada kioska u potpunosti su narušile mogućnost prodaje knjiga na teritoriju RH.
Prodaja putem interneta je slaba zbog visokih troškova dostave koje diktira državna tvrtka, a spremno je slijede i privatne kurirske službe.
Do kupaca se sada dolazi većinom izravnim kontaktom (internet, društvene mreže, katalozi).
Politička i religijska uvjerenja ne utječu značajnije na čitanost naših izdanja.

SWOT analiza

unutarnja poz.

unutarnja neg.

vanjsko poz.

vanjsko neg.

jedna od malobrojnih nakladničkih kuća koja je opstala na
tržištu već 24 godine

nemamo vlastiti prodajni prostor

promjena vlasničke strukture i odvajanje knjižara od
vlasnika-nakladnika

nejednaka pokrivenost tržišta u RH

dobar postotak uspjeha na međunarodnim natječajima za
potpore

malo ulaganje u promidžbu

potpore ministarstava izdavanju knjiga

stečaj dijela knjižarskih lanaca

redovito podmirivane obveze poreza i doprinosa kao i
obveze prema zaposlenicima

malo djelatnika na veliki broj izdanja

potpore iz inozemstva

visoki ulazni troškovi distribucije u trgovačkim lancima

nijedan dan u blokadi

neadekvatni poslovni prostor

potpore poduzetništvu u kulturi

koncentracija kioska u jednoj firmi i vezanost uz
gubitaške koncerne

iskusni djelatnici i vanjski suradnici

manjak osoblja za prijave na fondove

visoka cijena knjiga zbog malih naklada

naziv tvrtke poznat na tržištu

na dio natječaja se ne stižemo prijaviti

PEST analiza

P+

P-

Članstvo u EU i dostupnost fondova

nestabilna politička situacija

isključivo deklarativna podrška poduzetništvu

brojni propisi koji se preklapaju i često mijenjaju

postupna informatizacija državne uprave

selektivna primjena zakona

nesankcioniranje nezakonitosti u poslovanju

javna televizija premalo pozornosti posvećuje knjigama i
nakladništvu

E+

E-

veća prodaja na obali u ljetnim mjesecima

prevelika porezna opterećenost autorskih honorara

visoke kamatne stope

prevelik broj nepotrebnih propisa i zahtjeva prema malim
firmama

nema dovoljno prodajnih mjesta za knjige

S+

S-

postojanje interesa za našim knjigama

iseljavanje visokoobrazovanih s cijelim obiteljima

oni koji čitaju knjige imaju sve manja primanja

mladi sve manje čitaju, a ako čitaju to nije na hrvatskom

T+

T-

različiti i sve sigurniji načini bezgotovinskog plaćanja

sve veća dostupnost stranih e-knjiga na engleskom

dio tehnološkog napretka olakšava poslovanje

olakšano ispunjavanje prijava na domaće i međunarodne
natječaje

Ciljevi strategije

– otvaranje prodajnog prostora
– zamjena djelatnika koji odlaze u mirovinu
– zapošljavanje još barem jednog djelatnika u narednom razdoblju
– honorarno zapošljavanje visokokvalitetnog vanjskog suradnika-evaluatora koji bi nam pomogao u jačanju projekta PuK iz 2015. (Prvi koraci) i njegovog spajanja s projektom Uzlet hrvatske fantastične književnosti
– potpuno rebrandiranje nakladničke kuće
– osmišljavanje drugačijeg nastupa na Interliberu kao modela za nastup na sajmovima u regiji
– privlačenje dosadašnjih i novih čitatelja na naše štandove u svrhu bolje prodaje knjiga uz kutke za čitanje, za razmjenu knjiga i susrete s urednikom
– korištenje novih tehnologija kako bismo naše knjige dodatno približili čitateljima
– povećanje broja objavljenih naslova za 2-3 godišnje do idealnog broja od 25 na godinu
– povećanje prodaje knjiga za 10% godišnje do razine od najmanje 85% prometa iz 2007.
– produbljivanje suradnje s udrugom SFera i promoviranje malih autora, dobitnika nagrade Sferica koju podupiremo već dvadeset godina
– pojačano javljanje na međunarodne natječaje kako bi se osigurao jeftiniji kapital za povećanje broja objavljenih naslova
– pojačana marketinška aktivnost

Aktivnosti

Načini na koje će se realizirati posebni ciljevi te u konačnici i opći ciljevi strateškog plana  osigurani su putem sljedećih aktivnosti:
Objavljivanje knjiga iz područja koja nisu dovoljno zastupljena u hrvatskom izdavaštvu
Objavljivanje zanimljivih naslova stručne literature
Aktivno predstavljanje na društvenim mrežama
Poticanje prodaje putem e-dućana
Postupno povećanje zaposlenih u nakladničkoj kući i honorarnih suradnika, što je neophodno kako bi se mogli provoditi budući projekti.
Poticanje zajedničke suradnje s postojećim partnerima zajedničkim akcijama koje nadilaze postojeće projekte
Prijevodi knjiga hrvatskih autora na strane jezike

Pokazatelji vezani uz ciljeve i aktivnosti

Uspješnost prodajnog mjesta vidjet će se prema broju posjetitelja i udjelu kupaca u tom broju.
Povećanje uloge nakladnika i knjiga u kulturnom životu uz povećanje dostupnosti knjige i promoviranje novih tema i autora valorizirat će se brojem objavljenih i prodanih knjiga, brojem održanih predstavljanja pojedinog autora te brojem posjetitelja na predstavljanju.
Razvoj publike valorizirat će se brojem posjetitelja na društvenim mrežama, brojem prodanih knjiga te brojem sudionika na predstavljanjima i radionicama.
Razvoj ljudskih resursa valorizirat će se brojem novozaposlenih osoba i brojem novih honorarnih suradnika.